Sunday, August 29, 2010

al-insyirah

Dimulai dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

1.Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu (wahai Muhammad)?

2.Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu


3.Yang memberati tanggunganmu (dalam menyampaikan dakwah)


4.Dan Kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat nabi dan pelbagai kemuliaan)


5.Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan


6.Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan


7.Apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal salih), maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal salih yang lain)


8.Dan hanya kepada Tuhamu sajalah, hendaknya engkau berharap


No comments:

popular post